Wednesday, 24 Oct 2018
You are here:

Font Size Changer

Loginสถิตผู้เข้าชมเว็บไซด์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้35
mod_vvisit_counterเมื่อวาน63
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้246
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว679
mod_vvisit_counterเดือนนี้1980
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2255
mod_vvisit_counterAll days390481

ความพึงพอใจในการให้บริการผู้ป่วย

ความพึงพอใจในการประกาศขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก
 

 

ได้รับ การรับรองมาตรฐาน ISO 9002:2000

24 กันยายน 2542

ได้รับรางวัล  Healing Environment Award

เมื่อปี พ.ศ 2554

ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA

5 กุมภาพันธ์ 2553

Image 1 title

type your text for first image here, bla bla bla

Image 2 title

type your text for second image here, bla bla bla

Image 3 title

type your text for third image here, bla bla bla

Image 4 title

type your text for 4th image here, bla bla bla

Image 5 title

type your text for 5th image here, bla bla bla

Image 6 title

type your text for 6th image here, bla bla bla

Image 7 title

type your text for 7th image here, bla bla bla

Image 8 title

type your text for 8th image here, bla bla bla

modul by : camp26
www.mahavajiralongkorncancercenter.go.th
เอกสารแผยแพร่ PDF Print E-mail
Written by phol   
Monday, 02 November 2015 14:42

                   
                Alt

18/10/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑยา Lidocaine viscous solution 2 เปอร์เซ็นต์ ml จำนวน 3,000 ขวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18/10/61ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑยา Cyclophosphamide 1 gm injection จำนวน 1,800 vial  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08/10/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑยา Capecitabine 500 mg injection จำนวน 210 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08/10/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑยา Paclitaxel 100 mg injection จำนวน 1,200 vial และ Paclitaxel 300 mg injection จำนวน 1,500 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08/10/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑยา Oxaliplstin 50 mg injection จำนวน 750 vial และ Oxaliplstin 100 mg injection จำนวน 820 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08/10/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑยา Cisplatin 50 mg injection จำนวน 3,200 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

08/10/61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑยา Carboplatin 150 mg injection จำนวน 1,200 vial และ Carboplatin 450 mg injection จำนวน 900 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28/09/61 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา  Levothyroxine 50 mcg tablet จำนวน 700 กล่อง และ Levothyroxine 100 mcg tablet จำนวน 1,600 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/09/61การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Levothyroxine 50 mcg tablet จำนวน 700 กล่อง และ Levothyroxine 100 mcg tablet จำนวน 1,600 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
28/09/61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง
28/09/61ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclophosphamide 1 gm injection จำนวน 1,800 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/09/61การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cyclophosphamide 1 gm injection จำนวน 1,800 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
28/09/61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง
28/09/61ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา  Enoxaparin 40 mg/0.4 ml จำนวน 300 syring และ Enoxaparin 60 mg/0.6 ml จำนวน 2,900 syring ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/09/61การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Enoxaparin 40 mg/0.4 ml จำนวน 300 syring และ Enoxaparin 60 mg/0.6 ml จำนวน 2,900 syring ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
28/09/61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง
28/09/61ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Lidocaine viscous solution 2 เปอร์เซ็นต์ 100 ml จำนวน 3,000 ขวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/09/61การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Lidocaine viscous solution 2 เปอร์เซ็นต์ 100 ml จำนวน 3,000 ขวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
28/09/61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง
27/09/61ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg injection จำนวน 750 vial และ  Oxaliplatin 100 mg injection จำนวน 820 vial ประจำปีงบประมาณ 2562

27/09/61เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
Oxaliplatin 50 mg injection จำนวน 750 vial และ  Oxaliplatin 100 mg injection จำนวน 820 vial ประจำปีงบประมาณ 256227/09/61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Oxaliplatin 50 mg injection จำนวน 750 vial และ  Oxaliplatin 100 mg injection จำนวน 820 vial ประจำปีงบประมาณ 2562

27/09/61ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารทางการแพทย์

27/09/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Doxorubicin HCI ๕๐ g injection จำนวน ๓,๓๐๐ vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27/09/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil (๕-FU) ๑ gm/๒๐ ml injection จำนวน ๑๖,๑๐๐ vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27/09/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine ๒๐๐ mg injection จำนวน ๗๒๐ vial และ Gemcitabine ๑ g injection จำนวน ๔๔๐ vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
21/09/61ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cisplatin 50 mg injection จำนวน 3,200 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/09/61เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cisplatin 50 mg injection จำนวน 3,200 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

21/09/61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Cisplatin 50 mg injection จำนวน 3,200 vial

21/09/61ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel 100 mg injection จำนวน 1,200 vial และ Paclitaxel 300 mg injection จำนวน 1,500 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/09/61เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)การซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
Paclitaxel 100 mg injection จำนวน 1,200 vial และ Paclitaxel 300 mg injection จำนวน 1,500 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


21/09/61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา
Paclitaxel 100 mg injection จำนวน 1,200 vial และ Paclitaxel 300 mg injection จำนวน 1,500 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


21/09/61ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tablet จำนวน 2100 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/09/61เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tablet จำนวน 2100 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256221/09/61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Capecitabine 500 mg tablet จำนวน 2100 กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


21/09/61ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin 150 mg injection จำนวน 1,200 vial และ Carboplatin 450 mg injection จำนวน 900 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/09/61เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin 150 mg injection จำนวน 1,200 vial และ Carboplatin 450 mg injection จำนวน 900 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

21/09/61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Carboplatin 150 mg injection จำนวน 1,200 vial และ Carboplatin 450 mg injection จำนวน 900 vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


21/09/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสารกำมันตรังสีไอโอดีน 131 ขนาดความแรง  100,150,200 มิลลิคูลี่ ระยะเวลา12เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/09/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสารกำมันตรังสี 99m TC C Generatr ขนาด 500 มิลลิคูลี่ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/09/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสารกำมันตรังสี (Unit dose) จำนวน 4 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/09/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์สำเร็จรูปเทคนิเซียม-99m(สารเภสัชรังสี MIBI) ระยะเวลา12เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21/09/61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติทาง โลหิตวิทยา จำนวน 1 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/09/61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติทางเคมีคลีนิค จำนวน 20 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


อ่านต่อ

04/04/61

04/04/61

06/03/61
06/03/61
16/10/61รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป
16/10/61รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
25/09/61
ประกาศการขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คนพิการ)

07/08/61
ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลพิการ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
                    


IP

ชื่อโฮสต์

สาขา

      สถานที่ติดตั้ง   

ComID

Last Updated on Friday, 19 October 2018 11:58
 

Mahavjiralongkorn Thanyaburi Hospital

Copyright © 2018 www.mahavajiralongkorncancercenter.go.th. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.